De seksuoloog

De oplossing voor een seksueel probleem is meestal niet zo ingewikkeld. Maar soms kom je er gewoon zelf niet meer uit. Dan is het handig om je probleem aan een ander voor te leggen

PRAKTIJK  |  Hanneke Termeer is de seksuoloog achter Seksuologiepraktijk Termeer.
Met haar cliënten bespreekt zij de lichamelijke, psychische en relationele kanten van seksualiteit.
Ze stelt vragen, analyseert het probleem, en reikt oefeningen en ideeën aan. Haar werkwijze is vriendelijk, helder en toegankelijk.

AMSTERDAM UMC  |  Sinds 2007 werkt Hanneke Termeer als seksuoloog op de afdeling Seksuologie van het Amsterdam UMC, locatie AMC. Hier begeleidt zij mensen, individueel of in koppels, met uiteenlopende seksuele problemen.
Zij participeert in wetenschappelijk onderzoek en geeft seksuologie onderwijs aan studenten geneeskunde en psychologie.

LOOPBAAN  |  Hanneke Termeer is haar loopbaan begonnen als verloskundige. Zij heeft tien jaar een eigen praktijk gehad als vroedvrouw.
Na een studie klinische psychologie heeft zij zich verder ontwikkeld tot seksuoloog.
De combinatie van een medische en psychologische achtergrond ervaart zij als ideaal voor haar huidige beroep als seksuoloog.

ANDERE ACTIVITEITEN  |  Voor de Nederlandse Vereniging voor Seksuologie (NVVS) was Hanneke actief als bestuurslid. Sinds 2015 is zij supervisor voor seksuologen NVVS in opleiding.
Sinds 2020 begeleidt zij ook slachtoffers en beklaagden van seksueel grensoverschrijdend gedrag en geeft cursussen ‘seksuele intimidatie’ aan vertrouwenspersonen.
Verder geeft zij regelmatig lezingen op congressen en bijscholingen. In de media is zij [selectief] actief.